เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
468 views • November 26, 2020

Antique Anvil Restoration & Upgrade

Odd Tinkering
Odd Tinkering
I will restore this small jewelers's anvil. It's quite rusty and the paint is coming off. It's also very small but it would be still nice to be able to hit it a bit harder if needed without the anvil moving or me having to bolt it to the table. I decided to solve the problem bu making a stylish base for it. Inside the base I will hide almost 3kg of steel to add some weight to the anvil still keeping it movable and compact. This time I decided to try a new method of laser cleaning. I have linked the company's page bellow. Laser cleaning device uses a laser that burns everything from rust to paint and grease from tho surface of the metal. It's very fast and sensitive method of removing rust. I'm really excited to experiment more with the technology in the future. Thank you for watching! The following links are affiliate links. By clicking them you are directed to a amazon (or other) product page. If you purchase that or any other product I will get a small fee but you will not pay any extra. This is an easy way to support this channel and allow me to keep making these videos Thank you for watching and reading! --------------------------------------------------------------------- Patreon: https://www.patreon.com/oddtinkering T-Shirts: https://teespring.com/stores/odd-tinkering-2 Instagram: https://www.instagram.com/odd.tinkering/ Laser cleaner: https://laser.w2m.fi/laser-cleaning/?lang=en Some of my tools: Black gloves: https://amzn.to/2YY8a09 Chuck norris' toothbrush: https://amzn.to/2YfXUj2 Corddless drill: https://amzn.to/2Wois77 Electronics screw driver set: https://amzn.to/2F3n6kO --------------------------------------------------------------------- SUBSCRIBE ▶▶▶ https://www.youtube.com/channel/UCf_s... --------------------------------------------------------------------- Restoration playlist▶ https://www.youtube.com/playlist?list... ---------------------------------------------------------------------
Show All
Comment 0