Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
295 views • February 10, 2023

Alan Walker - Faded (Guitar Lesson)

Gareth Evans
Gareth Evans
Originally Uploaded - Dec 16, 2016 🎼 *Get Tabs* 🎼 ➨ https://www.mymusicsheet.com/GarethEvans/20569 🎵 *Listen to My Cover* 🎵 ➨ https://youtu.be/g360LjIxzqs 🎸 *Patreon* 🎸➨ https://www.patreon.com/garethevans 📙 *List of Patreon Exclusive Lessons* 📙 ➨ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RFy6JVOlGOQY9IE7PyAqnN-fu5u0lSdju55O56kkvyo/ 🏫 *Free Guitar Lessons* 🏫 ➨ https://www.goliathguitartutorials.com/lessons/ 💪 *Support My Content* 💪 YouTube Memberships ➨ https://www.youtube.com/channel/UCf5WyhQHoYKy2ZcY1l51w7A/join Paypal Donation ➨ https://www.paypal.me/goliathguitar GoFundMe Donation ➨ https://www.gofundme.com/f/goliath-guitar-tutorials? 🤝 *Affiliates* 🤝 Thalia Capo ➨ https://shareasale.com/r.cfm?b=1262107&u=2445081&m=83252&urllink=&afftrack= Distrokid (Music licensing & distribution) ➨ https://distrokid.com/vip/gareth Guitar Tab Software ➨ https://www.guitar-pro.com/#ae267 📱 *Follow Me* 📱 YouTube ➨https://www.youtube.com/c/GarethEvansYT Facebook ➨ https://www.facebook.com/GarethEvansYT Twitter ➨ https://twitter.com/GarethEvansYT Instagram ➨ https://www.instagram.com/GarethEvansYT TikTok ➨ https://www.tiktok.com/@garethevansYT Odysee ➨ https://odysee.com/$/invite/@GarethEvans:f Rumble ➨ https://rumble.com/user/Gareth_Evans Utreon ➨ https://utreon.com/c/GarethEvans/ 🎧 *LISTEN* 🎧 Spotify ➨ https://open.spotify.com/artist/2YMCyVXVifBNtns0So3Tsq?si=ovH8q6y9Q4eaRpVeJ3XGWA iTunes & Apple Music ➨ https://music.apple.com/us/artist/gareth-evans/943656629
Show All
Comment 2