Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • February 10, 2023

中央威权丧失的表象:1,医改改了无数回,民众对党的信心开始普遍不足!正在以伤害普通民众利益的方式来触及灵魂!(20230209第3490期)

徐杰慢半拍
徐杰慢半拍
成为此频道的会员: https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 徐杰慢半拍----徐杰的商店https://jie-xu.creator-spring.com/ 徐杰慢半拍电报群:https://t.me/xujie1965 ZELLE:电话: +1(626)4931363 邮箱:xujie19651123@gmail.com 支票邮寄地址:695 W Holt Ave104 Pomona CA 91768 频道会员https://www.youtube.com/channel/UCrmRhJoIXkaCPJLX_mqnbqQ/join 1, 慢半拍忠实听众-------$ 29.99/每月 2, 慢半拍频道会员-------$ 99.99/每月 不会关联境外账户的麻烦走淘宝代付,或者给我发电子邮件。
Show All
Comment 0