Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
255 views • June 18, 2022

一個家族的收藏造就了一個國家博物館,鎮館之寶的名畫背後居然有一個神秘的人物?

大雄畫里話外
支持我的頻道: https://donorbox.org/thanks-for-supporting-daxiong-s-channel https://www.paypal.com/paypalme/flagart 我的網店: https://mahavila.com/ #畫裡話外 #恰爾托雷斯基 #博物館
Show All
Comment 0