Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
412 views • June 25, 2021

美政府制裁5家中國公司上黑名單;盧比奧:中共實驗室研發更具毀滅性病毒;中方要求刪除病毒基因序列;美兩黨達成近萬億大基建協議;直播主爆料: 大陸帶貨直播1/3在賣假貨【#全球新聞】|#新唐人電視台

新唐人電視台
#新唐人電視台 #全球新聞 #美制裁中國公司 美政府制裁5家中國公司上黑名單 盧比奧:中共實驗室研發更具毀滅性病毒 中方要求刪除病毒基因序列 美兩黨達成近萬亿大基建協議 直播主爆料: 大陸帶貨直播1/3在賣假貨 - ‣‣ 訂閱 Youmaker►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 訂閱 YouTube ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0