Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • November 14, 2021

日台交流會 智庫防衛專家:對中共應更強硬

由日台地方議員共同舉辦的「日台交流高峰會」,12日在日本神戶舉行。日本智庫防衛專家表示說,面對中共威脅,日本和美國都應對中共更加強硬,並和台灣形成「命運共同體」。
Comment 0