ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
38 views • October 8, 2017

A7sii + Alta 8 Night Time City Aerials - RCTESTFLIGHT -

RCTESTFLIGHT
RCTESTFLIGHT
Testing out the DVL-1 while shooting some night time aerials with the Freefly Alta 8, Movi M5 and A7sii. https://www.foxtechfpv.com/dvl1-5g-1080p-hd-digital-video-system.html
Comment 0