ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
41 views • April 1, 2022

20220401 防疫送菜到宅,拍完照就完成;詐騙王國,餓死人民!

數位台灣家族
Hông-e̍k sàng-chhài kàu-chhù, hip-siòng-liáu chiū ôan-sêng; Chà-phiàn-ông-kok, gō-sí jîn-bîn! 防疫送菜到宅,拍完照就完成;詐騙王國,餓死人民!
Comment 0