Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
56,285 views • February 8, 2023

LIVE: Former Twitter Executives Testify on Suppression of Hunter Biden Laptop Story

NTD News
NTD News
The U.S. House Oversight Committee holds a hearing at 10:00 a.m. ET on Feb. 8, on "Protecting Speech from Government Interference and Social Media Bias, Part 1: Twitter’s Role in Suppressing the Biden Laptop Story.” Former Twitter employees including former Chief Legal Officer Vijaya Gadde, former Deputy General Counsel Vijaya Gadde, and former Global Head of Trust & Safety Yoel Roth will provide testimonies.
Show All
Comment 0