Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
42 views • January 25, 2022

市民曝光各地捐贈的食品蔬菜被官方扔進垃圾堆。#西安封城 期間,各地捐贈物資成为政府部門大肆敛财的工具。市民曝光,有些蔬菜爛在倉庫沒人管,有些蔬菜則被當地官員、警察瓜分,甚至高價賣給市民。

ACM盟传媒
ACM盟传媒
Youtube打壓限制,我們需要你的支持! 請資助我們: https://www.paypal.me/acm2017 請加入频道会员: https://www.youtube.com/channel/UCcKRae8C9DaCtR59L5LjkHA/join
Show All
Comment 0