Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20,194 views • March 11, 2019

A special bond of brotherhood

Admin
For this man, having a big brother with autism is the most precious thing in his life ❤ Credit: Spencer Timme (YouTube.com/spencertimmefilms) IG: @timmesc (www.instagram.com/timmesc)
Comment 0