เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
468 views • January 2, 2016

A journey on Amtrak's California Zephyr

Lightwaves
Lightwaves
For more photos & information on how you can make this trip, see https://www.seat61.com/california-zephyr.htm. This video is a 6-minute snapshot of an amazing 2-day, 2,438-mile journey on Amtrak's California Zephyr from Chicago to San Francisco. The film shows a Superliner roomette & family bedroom, the Superliner observation lounge as the train crosses the mighty Mississippi, those magnificent Colorado Canyons, 'Moon' River, the Superliner dining car, mesas in Utah, and scenery in the the Sierra Nevada in California.
Show All
Comment 0