Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
180 views • April 30, 2021

아마존 오른손만 갖다 대면 결제되는 시스템 도입, 666시스템의 도입의 시스템을 알리는 전조현상? 너무나도 편한 세상.

[시대TV 자발적 후원] 국민은행 536801-04-176700 시대미디어 농협은행 453064-56-114871 김*수 함께 해 주시는 모든 분들께 깊이 감사드립니다. 좋은 영상을 만들도록 노력하겠습니다. 감사합니다^^
Show All
Comment 0