Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
62 views • August 1, 2021

【時事軍事】(粵語版)中共在台海的電子對抗秀,與其說在炫武和威懾,不如說在暴露缺陷

【時事軍事】中共在台海的電子對抗秀,與其說在炫武和威懾,不如說在暴露缺陷 發佈日期:2021年8月1日 責任編輯:Tony
Show All
Comment 0