Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • April 10, 2021

【焦點速遞】由於不斷有強生公司疫苗接種者報告出現不良反應,在美國有越來越多的提供疫苗接種的診所,暫停了該疫苗的使用。

本周,由於不斷有強生公司(Johnson & Johnson)疫苗接種者報告出現不良反應,在全美國範圍內,有越來越多的提供疫苗接種的診所,暫停了該疫苗的使用。
Comment 0