Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • April 8, 2024

健康生活情報站 早期肺癌 免疫治療

健康生活
健康生活
2024年4月8日 肺癌連續十九年蟬聯台灣十大癌症死因之首,台灣每年約新增六千五百名早期肺癌患者,且近年新發生人數更是逐年增加,台灣胸腔內科黃俊耀醫師指出,肺癌存活率想翻倍,創新治療不可或缺,癌症免疫治療適應症從晚期逐漸涵蓋至早期,提供臨床醫師更多治療選擇,相信能帶來更大助力。 世界衛生組織(WHO)指出,2050年癌症新發病例預計將超過三千五百萬人,相比2022年增加77%,其中肺癌死亡人數更是排名第一。事實上,肺癌對於台灣所造成影響甚鉅,不僅2021年為發生、死亡人數雙冠王,更是連續19年為死亡人數最多的奪命腫瘤。 相較過去癌症傳統治療-以手術搭配化學治療或放射治療,治療方式以大範圍、無差別的殺死癌細胞,癌症免疫治療為透過改變人體的免疫系統與癌細胞的關係,協助免疫細胞重新辨識癌細胞,持續並長期對癌細胞進行攻擊,進而加以清除。因此癌症免疫療法被視為癌症治療中最具突破性的醫療發展。黃俊耀醫師指出,癌症免疫治療已成治療趨勢,以肺癌為例,美國癌症治療指引(NCCN Guidelines)、我國晚期肺癌治療共識皆將癌症免疫治療列為晚期非小細胞肺癌一線建議治療選擇之一。現今,最新版的美國癌症治療指引(NCCN Guidelines)也將加上免疫藥品的圍手術治療放入建議療程。 今年二月,台灣核准可切除的非小細胞肺癌病人開刀前先使用免疫藥品與化學治療併用,並於開刀後加上免疫治療單獨使用的圍手術治療適應症,使台灣的肺癌治療成為亞洲第二個,讓早期肺癌患者能使用癌症免疫藥品於圍手術輔助治療的領先國。黃俊耀醫師表示,圍手術期輔助治療使用時間為兩階段,分別為術前做為前導性治療以控制腫瘤,以及術後做為輔助治療以延續手術成效,此次癌症免疫治療取得圍手術期適應症,期許接下來將能夠為臨床帶來更多治療選擇與助力。 隨著近年台灣大力推動肺癌篩檢,越來越多患者於肺癌早期就被診斷,有機會大大提升存活率。然而,即使早期肺癌相對晚期存活率較高,研究指出,早期肺癌術後復發率仍高達四成以上。黃俊耀醫師指出,手術後的復發率,與病理肺癌分期嚴重度成正相關,第三期肺癌復發率高達七成六。而早期肺癌目前手術治療為主流,雖然成效佳但復發率高,因此針對高風險族群,如:第2、3A期可開刀的肺癌患者,會建議圍手術期搭配輔助治療。黃俊耀醫師指出,肺癌存活率想翻倍,創新治療不可或缺,此次癌症免疫藥物取得新適應症,對於早期肺癌治療帶來越來越多選擇,相信將有不少幫助。 更多其他精彩話題內容: https://www.notion.so/7023b7b2cd5d4f5082c4aa7fb0fdcd1a?v=d4926f105c56473cbc55a3abe991aeac&pvs=4 https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0