Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
144 views • May 22, 2021

סין: קו טלפון להלשנה נגד כורי הקריפטו

עברית NTD
עברית NTD
הרשויות באחת הפרובינציות בסין מבקשות מהתושבים לדווח לרשויות על כל אדם שכורה מטבעות קריפטו. זהו האמצעי החדש שבו המשטר הסיני נוקט עתה כדי לדכא את המטבעות הקריפטוגרפים. כתב NTD, פטריק היידן עם פרטים נוספים.
Show All
Comment 0