เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
313 views • November 13, 2021

Electric Arcs in a Magnetic Field | Magnetic Games

Magnetic Games
Magnetic Games
Electric arcs at 20,000 volts in a magnetic field can take fantastic forms. See how the shapes of the electric arcs change depending on the magnets used, it's fascinating. Thanks to supermagnete.com for providing me with these magnets for free. This is the list of the magnets used in the experiment Disc magnets: https://sumag.net/s-30-15-n-x01 Disc magnets: https://sumag.net/s-35-20-n-x01 Ring magnet: https://sumag.net/r-25-04-05-n-x01 Ring magnet: https://sumag.net/r-40-23-06-n-x01 Big Ferrite disc https://sumag.net/fe-s-100-15-x01 LIKE & SUBSCRIBE HERE: http://bit.ly/Sub2MagneticGames WATCH MY TOP VIDEOS HERE: http://bit.ly/MagneticGamesTopPlaylist On my channel you will find all the ways to have fun with magnets divided into 3 main categories: Classical magnetic experiments such as magnetic levitation, homopolar motors, small magnetic weapons, Gauss cannons, gears, magnetic field viewers and much more. Satisfaction video like the construction of magnetic sculptures, slime and magnetic putty and product review. ASMR relaxing videos to watch but above all to listen preferably with stereo headphones to be able to appreciate the particular sounds of the magnets Follow me: http://www.magneticgames.eu/ Facebook https://www.facebook.com/MagneticgamesIt Instagram https://www.instagram.com/magneticgames_it/ Twitter https://twitter.com/magneticgamesIT About Magnetic Games: All ways to have fun with magnets. The magnetism has always intrigued me. The strength of the magnets is scientifically explainable but there's something "magical" about its interaction with the world. My Channel offers you curious experiments and fun games to do with magnets. Electric Arcs in a Magnetic Field | Magnetic Games https://youtu.be/LUtQywbQKg4 Magnetic Games https://www.youtube.com/kappaquellobello #magneticgames #magneticfields #electricarc
Show All
Comment 0