Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
55 views • October 28, 2015

THRILLER - DUBSTEP | RICARDO WALKER | MARIE POPPINS

Ricardo Walker
Ricardo Walker
Choreography by: Ricardo Walker and Marie Poppins Follow Ricardo Walker: Facebook: https://www.facebook.com/R.WalkerMJ/?fref=ts Instagram: @Ricardowalkermj Twitter: https://twitter.com/RicardoWalker Follow Marie Poppin: Facebook: https://www.facebook.com/mariepoppin?fref=ts Instagram: @mariepoppinsdancer Youtube channel: https://www.youtube.com/user/mariepopping Twitter: https://twitter.com/mariepopping Follow Cesar Raphael: Facebook: https://www.facebook.com/cesarraphael Instagram: @cesarraphaellumiart THRILLER - DUBSTEP | RICARDO WALKER | MARIE POPPINS
Show All
Comment 0