Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3 views • February 6, 2023

纳姐与三姐,素心,标哥天南地北谈最新时事:拜登政府等了差不多一星期才用导弹打下了中国间谍气球,布林肯推迟访华;德桑蒂斯为什么要迫不及待的挑战川普?

Comment 0