Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
98 views • January 11, 2022

【四維健康】應對 Omicron的五個要素是什麼?新冠變種是感冒,還是肺炎?疫苗為什麼對它作用甚微?

景端医话
景端医话
Omicron席捲全球,新冠感染的人數達到前所未有的紀錄。但是與以前的變種感染相比,Omicron感染導致的住院病人和死亡病人都減少了。症狀也輕很多。疫苗似乎也不像以前一樣有效。面對這種變化,我們應該保持怎樣的警惕和有效的防治? #Omicron #新冠病毒 #新冠疫苗 00:00 Omicron感染案例 01:55 Omicron病毒的來源分析 04:22 Omicron的特徵 05:22 預防Omicron要做的 【四維健康】 🍀 謝謝您收看我們的節目,如果您喜歡, 歡迎您點贊, 轉發,留言。 如有問題請在直播通知下留言。 請不要忘記訂閱我們的頻道,點擊小鈴鐺🔔,我們下次節目再見。 🎏往期精彩節目指路: 🍔人體保健系列🍟 https://www.youtube.com/playlist?list... 😷防疫系列😷 https://www.youtube.com/playlist?list... 😣抑鬱症系列😣 https://www.youtube.com/playlist?list... 四維健康揭秘古今中外的醫學智慧,探索人類健康的真諦。健康是四維的: 形體的健康襯托美麗,營養的滋潤煥發青春,能量的平衡和氣寧神,心靈的覺悟再造幸福。楊景端醫生曾任英國牛津大學訪問研究員,美國杰斐遜大學臨床精神病學教授,杰斐遜大學醫院整合醫學中心中醫和針灸項目主任,現任美國精神病學會高級會員,美國亞利桑那大學整合醫學中心教授,美國臨床針灸學院院長,新澤西,賓西伐利亞,和紐約州執照醫生,和美國楊氏整合醫學中心創始人和醫學主任。楊醫生出身於中醫世家,學貫中西,在精神,心理,行為和養生方面尤有心得,著有英文版:"面向東方:現代人健康美容的古老秘訣" (HarperCollins,2016) 和"臨床針灸與古代中醫學" ( Oxford Press,2017) 。 端倪世界,守護健康。我們一起努力,一切健康!
Show All
Comment 0