ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • March 1, 2022

俄羅斯入侵烏克蘭 專家解析中共兩種矛盾表述

中共官方出現相互矛盾的表述:既聲稱理解俄羅斯的安全需求,又聲稱烏克蘭的主權獨立、領土完整應得到尊重。
Comment 0