Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • November 18, 2022

你一定想不到,學好數學的祕訣,竟然是這個!一眼看透未來!中國的拉馬努金!數學家的預言 更驚人!這麼精準?逼孫權掘地三尺⋯| #未解之謎

未解之謎 扶搖
一隻羊身上有多少根羊毛?一棵樹上能有多少片葉子?聰明的阿凡提都不知道,中國古代的算術高手卻能對答如神,他們有何祕笈?一部算術祕笈,究竟有何玄妙之處,讓皇帝孫權掘地三尺也想找到它?研究數學有何奇特方法,竟然能位列仙班? 00:00 成神的數學家 01:31 皇帝也敢得罪的趙達 06:04 輕鬆算家產的曹元理 10:01 預知未來的袁弘御 13:12 中國古代數學神奇之所在 大家好,我是扶搖,歡迎和我一起探索未解之謎。 中國古代數學有許多神奇的地方,但由於各種原因,不僅中國古代數學的許多科學理念沒有流傳下來,而且也被歷史埋沒、誤解了。但是,中國古代數學的輝煌和神奇,這在歷史上有零星的記載,其來源將需要人們去探尋與挖掘。 我們就先從一些神奇的數學故事開始吧。 #未解之謎 #數學 #扶搖 - 🍀歡迎訂閱 乾淨世界:https://bit.ly/3ffltG4 💠訂閱:https://www.youtube.com/channel/UCzvQZ1p_-AXgAWiyHhE7CxQ?sub_confirmation=1 💠支持我們:https://donorbox.org/weijiezhimi 💠Twitter:https://twitter.com/weijiezhimi2 💠Telegram:https://t.me/wjzmchannel ✉️信箱:wjzmfuyao@gmail.com ✨精選回顧: 最接近「神」的畫家,畫出人類的未來... https://youtu.be/x9HXOz-K8aU 梅辛傳之一:擁有控制生死的能力 https://youtu.be/A-W39HZ4__g 梅辛傳之二:挑戰愛因斯坦 https://youtu.be/RdDj-q-e_4k 梅辛傳之三:激怒希特勒 https://youtu.be/ttiTfoFG-Hw 梅辛傳之四:天意難違 https://youtu.be/DXDf3N4PlWI 💎 漫漫歷史長河之中,人類經歷了許多奇蹟,也留下很多謎團,扶搖和您一起分享大千世界那些神秘的未解之謎和撲朔迷離的超自然現象......
Show All
Comment 0