เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
670 views • December 23, 2021

Wood turning - Patterned Pine Bowl

RDM Woodturning
RDM Woodturning
I had a 1 meter length of CLS Construction pine left over from another project, and wondered what could be done with it...? I am really pleased with this piece, the tulipwood veneer and the gluing pattern create a very interesting design. Thank you for watching. Starbond https://bit.ly/3En7R3h Bowl Sanding tool https://amzn.to/3s4eJvg Gouge Chisel Sharpening Jig https://amzn.to/3swHTEr Charnwood Lathe https://amzn.to/3b7n2zR Tool Rest https://amzn.to/3pruChi Sanding Sealer https://amzn.to/3quHAIs …an absolute essential! WoodWax22 https://amzn.to/3m6PncQ Gorilla Glue https://amzn.to/3AOMhSB *If you shop through these links, I may receive a small commission. The price is the same for you, but it helps support me as a beginner woodturner in my quest to get a better lathe to make even bigger projects, and I really appreciate it! Note this is NOT an instructional video, or designed for any education purposes, it is simply my own personal steps on my wood turning journey. #pinebowl #woodturning #rdmwoodturning
Show All
Comment 0