Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
197 views • January 18, 2022

[SUB][#42 남자플로리스트 브이로그] 2022년 첫 브이로그/ 꽃다발만들기/ 꽃 레고 만들기/ Korean Male Florist VLOG

#꽃집 #플로리스트 #브이로그 #남자플로리스트 #꽃다발 #부케 #꽃바구니 #vlog *본 영상에는 유료광고가 포함되어 있습니다. [포쉬 레볼루션 2종세트] 구매링크 : https://m.lanoa.co.kr/shop/index.php?cate=1&prod=184 Instagram : john_flower_studio 안녕하세요 :) 강동역 꽃집 존플라워 플로리스트 존입니다! 오늘도 영상 재밌게 봐주시고 구독과 좋아요 부탁드립니다 :) 감사합니다! Hello, this is John! Thanks for watching my video!
Show All
Comment 0