ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • January 11, 2023

Organization Returns Veterans to Battle Sites For 'Trips of Honor'

NTD News
NTD News
Forever Young Veterans is an organization that helps veterans and the community realize the impact veterans' sacrifice has had on the world. The organization takes veterans on trips of honor to the nation’s capital and also returns them to their place of service.
Comment 0