Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
59 views • November 17, 2022

California First Lady Begins Testimony in Harvey Weinstein Trial

NTD News
NTD News
Governor Gavin Newsom's wife, Jennifer Siebel Newsom, testified against Harvey Weinstein in a recent trial. Siebel Newsom is now the fourth woman to testify, saying Weinstein had sexually assaulted her.
Comment 0