ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
92 views • November 19, 2022

Taiwan’s Envoy Arrives in Bangkok for APEC

NTD News
NTD News
Taiwan is attending the ongoing Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Thailand. But unlike others attending, Taiwan's representative at the meeting isn't a government official, but a businessman.
Comment 0