Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
376 views • August 19, 2021
video privacyUnlisted

【商訊】5年索賠額超過一億 桑德斯與金律師樓專攻意外傷害

新唐人新聞
新唐人新聞
如果不幸遭遇意外傷害應該怎麼辦?律師給出了建議,請看報導。 桑德斯律師事務所(Sanders Law Firm)擁有超過50年歷史,主要業務為意外傷害訴訟索賠,包括:人身傷害、交通意外、醫療事故、工傷賠償等,成功案例高達數千例。在過去5年中,桑德斯律師事務所為客戶索賠的金額超過1億美元。 律師介紹,民眾需要注意,在意外傷害方面的訴訟時效,在意外發生後應盡快提出索賠和訴訟。

 桑德斯律師事務所合夥人 Mark Bernstein:「一般來說,以人身傷害的案件為例,可在事故發生的3年內提起訴訟。而且有很多例外情況,會使這個時間縮到更短。比如,有人在人行道上被絆倒和摔倒,發生在紐約市或其他城市,是由市府街道破損導致絆倒的話,3年的訴訟期就會縮短到90天。如果沒有在90天內提交一份稱為『索賠通知』的文件,雖然可能有例外,但通常來說不太可能提交訴訟。」

 在疫情期間,法院停擺,桑德斯律師事務所仍致力幫助客戶處理案件。

 桑德斯律師事務所合夥人 Mark Bernstein:「在2020年3月中旬,每家企業都關閉後,我們的律師事務所就啟動了網上公聽會。因此,即便是在瘟疫大流行下,我們一直在盡力的讓案件提交到法院系統。」
 現在,桑德斯律師事務所與Kim&Kim律師事務所合併成為「桑德斯與金律師事務所」(Sanders&Kim Law)為客戶提供結合東方文化與西方精英的法律方案。

 桑德斯與金律師事務所合夥人 金東錫(Daniel D. Kim):「那些非亞裔、白人的律師樓,並不熟悉亞裔文化背景,不了解韓國、中國或亞洲的文化,不了解他們需求和需要。我們的合作形成了橋樑作用,我們對待亞裔客戶就像家人一樣,我們在法拉盛有一個獨立辦公室,是專門為亞裔民眾服務的。同時,我們跟桑德斯這樣的大律師樓合作,他們擁有超過40個律師、80個工作人員,能為每位客戶量身定做,讓案子獲得出色的結果。」

 桑德斯與金律師事務所提供24小時免費熱線諮詢,以及社交媒體平台。

 桑德斯與金律師事務所合夥人 金東錫(Daniel D. Kim):「通過微信和Kakao Talk可以跟我們直接聯繫,輸入sanderskimlaw,也可以到我們的網站sandersandkim.com。」

 桑德斯與金律師事務所(Sanders&Kim)
 中文、英文、韓文服務
24小時熱線:646-808-7375
網址:sandersandkim.com 紐約:163-07 Depot Rd, Suite 101, Flushing, NY 11358 新澤西:1 Bridge Plaza North, Suite 275, Fort Lee, NJ 07024
Show All
Comment 0