Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
236 views • October 24, 2021

❤️E媽說故事📚《1016狐狸和葡萄》睡前故事│歷史故事│寶寶故事│世界名著│床邊故事│故事精選│名人傳記

4 in love
4 in love
故事主題: 📚狐狸和葡萄 故事配樂 Chris Zabriskie創作的「Prelude No. 11」、「Prelude No. 23」是依據 創用 CC (姓名標示) 4.0 授權使用。 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 來源: http://chriszabriskie.com/preludes/ 演出者: http://chriszabriskie.com/ 圖片取自於 https://.pngtree.com/so/卡通 #睡前故事 #世界名著 #中文童話 #床邊故事 #名人傳記 #歷史故事
Show All
Comment 0