Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • June 6, 2022

【#新視角聽新聞】2003年10月母親被非法綁架後,銘慧成了不是孤兒的孤兒。父親則在被稱為「死亡集中營」的牡丹江監獄,警察們每天強制服刑犯人勞動11個小時以上,無節假日和休息日。 | #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道 #香港大紀元新聞頻道 #新視角聽新聞

以下節目內容,取材自明慧廣播的中國家庭故事,「孩子 守住你的善」,共分三集,以下是第二集內容: 1999年7月20日中共開始了對法輪功的鎮壓,於宗海當時是法輪功輔導站的站長,他與其他一些人早在18日就讓中共無理由地給抓了。後來於宗海去北京上訪,回到家時衣衫襤褸,一身傷,隨後,於宗海還被勞教了。
Comment 0