ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
197 views • December 2, 2021

DOJ Urged to Close NYC Drug Injection Sites

NTD News
NTD News
Congresswoman Nicole Malliotakis is urging the Justice Department to close "supervised injection sites" in New York City. The sites, which are the first authorized sites in the nation, just opened Tuesday. But the congresswoman says they violate federal law.
Comment 0