Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • January 27, 2023

【2020香港新年大遊行】參加1月1日香港大遊行的莫小姐,新年願望就是:「五大訴求,缺一不可」,正義必勝,「天滅中共」_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【2020香港新年大遊行】參加1月1日香港大遊行的莫小姐,新年願望就是:「五大訴求,缺一不可」,正義必勝,「天滅中共」_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0