Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
111,840 views • February 8, 2023

LIVE: Biden Delivers 2023 State of the Union Address

NTD News
NTD News
U.S. President Joe Biden will delivers the annual State of the Union address to U.S. Congress at 9:00 p.m. ET on Feb. 7.
Comment 0