Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
547 views • November 19, 2021

理大圍城兩周年 流亡港青回憶生死關頭

距離2019年香港中大和理大保衛戰等事件,已經兩年過去,大批抗爭者因此陸續遭當局抓捕判刑,甚至被迫出走流亡。來聽聽逃亡美國的青年抗爭者的回憶。 逃亡港人Wesley回憶起催淚彈的攻擊,雖然在中大「二號橋行動」中戴著防毒面具,還是會有皮膚刺痛感。 海外港人 Wesley Ho:「那晚在中大的時候,他們射了幾千粒催淚彈,這輩子最辛苦、以為最瀕臨死亡的時候。」「那時候我始終擋得了上身,擋不了下身,有些警察就這樣對著射,腳都被射到有瘀痕了。」 #香港中大保衛戰 #理大保衛戰 #反送中運動 #港版國安法 #催淚彈攻擊 #二號橋行動 #香港電影 #逃亡美國 #創傷 #噴胡椒水 #百萬人和平遊行 #BeWater #逃犯條例 #天安門事件 #離開香港 #海外港人 #抗爭運動 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0