ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • February 8, 2023

天安門和午門的文化密碼

天地人
天地人
中國古人講「天人合一」,作為上天在人間代表的皇帝也要秉承天意行事,作為明清皇家重要建築的天安門和午門又是如何體現「九五之尊」的呢?朋友們好,這裡是天地人文化頻道,歡迎您來到「神傳文化」欄目。今天我們聊聊北京的天安門和午門的文化內涵,解開它們的文化密碼。 #天安門#午門#文化密碼#tiandiren#天地人 歡迎訂閱我們的頻道 👉 https://www.youtube.com/channel/UC18S3f9BV_Dp3S5Z7nAiWcQ
Show All
Comment 1