Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
168 views • January 17, 2022

Aare, Bern - The Urban Swimming Paradise

Touropica
Touropica
Floating through Bern, Swiss Capital & Urban Swimming Paradise. Isn't the Aare the coolest river in the world?! Credit: YT: Tourist Information am Bahnhof Bern - www.youtube.com/berninfo I FB: @bernswitzerland (www.facebook.com/bernswitzerland) I IG: @ilove_bern (www.instagram.com/ilove_bern)
Show All
Comment 0