Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33 views • March 21, 2021

看見真相的男孩(五)男孩感知的輪迴轉世

天地人
天地人
#天地人 #輪回轉世 #因果輪回 #轉生 #靈魂 #天堂 #看見真相的男孩 英國通靈男孩M可以看見另外空間的生命,並與他們溝通,他可以感知生命的輪回轉世。他曾經夢見自己一個人坐在山洞裡,差不多全身都光光的,身體是巧克力色的,而那裡的天氣熱得要命。這說明在某一世,他曾在印度或者某個熱帶地區轉生過,像是一位修行者。他成人後,看到自己曾經是意大利的一個修士;前生是一個作家,這也解釋了他為什麼很長時間都在堅持寫日記。 《天地人》製作組
Show All
Comment 0