ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
3,067 views • April 20, 2022

〈字幕版〉上海が感染者の死亡を認定 都市封鎖後初めて

上海では18日、ロックダウン開始以降、初めて感染者の死亡が報告されました。ロックダウンは半月以上前から始まっており、30万人以上の感染者が報告されていますが、不可解なことに、これまで中共ウイルスによる死者は報告されませんでした。
Comment 0