Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
175 views • June 23, 2021

Senate Committee Examines Types of Cocaine Sentencing

NTD News
NTD News
The Senate Judiciary Committee held a hearing to examine sentencing guidelines for crack and powder cocaine. The two types of cocaine have been treated differently since the 1980s, but whether that distinction will remain is yet to be seen.
Comment 0