Wij gebruiken cookies om te begrijpen hoe u onze site gebruikt en om uw ervaring te verbeteren. Dit omvat het personaliseren van inhoud en advertenties. Door onze site te blijven gebruiken, accepteert u ons gebruik van Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 18, 2022

“無害用藥” 不應該在醫療中受到傷害

健康生活
健康生活
2022年9月17日 ▲健康及衛生 全球所有可預防的醫療傷害中有一半與用藥有關,其中四分之一情況嚴重或危及生命。在2022年9月17日世界患者安全日,世衛組織強調用藥傷害的全球負擔。 老年人是面臨用藥傷害風險最高的群體之一,特別是那些服用多種藥物的老人。在外科護理、重症監護和急診中也出現了高比率用藥相關傷害。 世衛組織總幹事譚德塞說:“藥物是保護健康的有力工具。但是,如果藥物的處方錯誤、用法不當或質量欠佳,則可能造成嚴重傷害。任何人都不應該在醫療中受到傷害。” ▲用藥錯誤 不安全用藥和錯誤用藥是世界各地醫療系統中可避免的傷害的主要導因之一。與用藥錯誤相關的全球費用每年估計達420億美元。 用藥錯誤是由於系統性問題和/或人為因素所致,例如疲勞,環境條件惡劣或人員短缺等,這些因素會影響到處方,轉錄,配藥,給藥和對實踐的監測。這些錯誤可能導致嚴重傷害、殘疾甚至死亡。 世界患者安全日旨在加強公眾的認識和參與,並鼓勵各國促進醫療安全。今年特別關註用藥安全,口號是“無害用藥”。該運動還將強化當前的“世衛組織全球患者安全挑戰:無害用藥”,目的是在全球減少可避免的用藥相關傷害。 ▲形似音似藥物 世衛組織主張立即改進戰略,以減少主要風險領域的用藥相關傷害。此外,還正在與夥伴合作開發一套關於用藥安全的技術資源,包括政策簡報和安全用藥解決方案,例如對形似音似藥物的安全使用方案。形似音似藥物,無論是非專利名稱還是品牌名稱,可能看似或聽似一樣,可能具有相似的包裝、音似的名稱或相似的拼寫。 ▲處方系統的缺陷 除了人為錯誤,處方系統的缺陷也是造成用藥相關傷害的一大原因。有證據表明,半數以上的用藥傷害發生在開藥階段以及患者在缺乏監測的情況下服用藥物時。 ▲最可能用錯的藥物 最可能導致用藥相關傷害的是抗生素,不過鎮靜劑,消炎藥以及心臟和血壓藥等藥物也會帶來重大風險。 世衛組織呼籲利益攸關方繼續努力減少與用藥有關的傷害,制定戰略和結構,在地方、國家、區域和全球各級改善用藥安全,並承諾接受“無害用藥”挑戰。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0