ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
179 views • December 3, 2021

New York City Tourists Unfazed By Omicron

NTD News
NTD News
Despite the discovery of the Omicron variant in the U.S. tourists from all over the world are still visiting New York City for this year's holiday season. One tourist says he's aware of the risks, but the trip is still a dream come true.
Comment 0