Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
224 views • September 8, 2021

【 財商天下】(粵語配音)「官二代」搶著玩金融,背後藏有大玄機?趙薇事件「水很深」,習近平怕的是「金融風險」還是「金融政變」?

#香港大紀元 #大紀元新聞 #習近平 #金融政變 #股災 #財商天下 訂閱【蔚然 財商天下】:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 【 財商天下】(粵語配音)「官二代」搶著玩金融,背後藏有大玄機?趙薇事件「水很深」,習近平怕的是「金融風險」還是「金融政變」? 大陸著名#財經作家 #盧麒元 先生說,#領導幹部 的孩子都去做#金融 了,他們不願意做#老師 ,不願意做#軍人 ,不願意做#高科技 ,也不想#當官 。他還強調官僚垄断资本主义#垄断 的核心部份就是#金融 。掌握了金融就掌握了一個國家的#命脈 。中共#權貴 子女確實大多都進入#金融 、#資本 領域,攪弄風雲。而最近習近平的一系列操作,似乎都在「牢牢守住不發生系統性#金融風險 的底線」。2015年#股災 的影響似乎仍在持續,習近平瞄準的#金融資本 背後的#政治對手 到底是誰?
Show All
Comment 1