Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • December 9, 2022

【 談古論今話中醫 】慈禧防掉髮古方大公開!不想用化學洗髮精?「天然洗髮粉」去油防脫髮,頭皮更健康。掉髮和氣血不足、腎氣有關!「3穴+黑豆湯」養出濃密黑髮|陳曉暐 醫師|398|中醫知識CooL

中醫知識CooL
01:20 掉髮是和氣血不足、腎氣脾胃有關! 02:18 古代慈禧 防脫髮古方大公開!去油助生髮 06:25 黃菊花、白菊花功效差在哪裡? 10:21「1種」天然洗髮粉,去油防脫髮,頭皮更健康 12:04 枸杞黑豆瘦肉一起煮,強腎又生髮 15:08 工作壓力大又晚睡,造成掉髮,中醫如何治療? 18:14 加味逍遙散,緩解壓力、清熱養血 19:06 按壓4穴道,補腎防止掉髮 22:44 頭髮1天掉多少才算「正常」? 【 談古論今話中醫 】慈禧防掉髮古方大公開!不想用化學洗髮精?「天然洗髮粉」去油防脫髮,頭皮更健康。掉髮和氣血不足、腎氣有關!「3穴+黑豆湯」養出濃密黑髮|陳曉暐 醫師|398|中醫知識CooL
Show All
Comment 0