Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
8 views • August 16, 2022

大外宣前沿 TikTok母公司300員工來自中共官媒|@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播 |20220816

美國富比士雜誌報導,TikTok的母公司「字節跳動」,與中共宣傳部門關係密切,高達數百號員工,都曾在中共黨媒任職。 美國富比士(Forbes)雜誌,近日調查了數百份Tiktok母公司字節跳動的員工領英(LinkedIn)資料,發現至少有300名員工曾在中共官媒任職,其中Tiktok的一名內容戰略經理,此前曾擔任中共喉舌新華社的首席記者。目前,仍有15人在同時為字節跳動和中共官媒工作。 富比士在報告中稱:「這15人的個人資料表明,目前字節跳動的員工還同時受僱於中共官方媒體,包括新華社、中國國際廣播電臺和中國環球電視。」而這些媒體已經被美國國務院認定為中共的「海外代理人」。 過去幾個月來,一系列有關TikTok與中共政府之間關係的爆料,加劇了美國對中共利用TikTok輸出影響力的擔憂。 今年6月,美國媒體BuzzFeed News爆料,字節跳動的中國員工曾多次獲取美國TikTok用戶的敏感信息。還有Tiktok的前員工爆料,字節跳動在其新聞應用TopBuzz中向美國人推送支持中共的信息。 美國聯邦通訊委員會(FCC)專員卡爾(Brendan Carr),將TikTok比喻為披在狼身上的羊皮,認為其對美國國家安全構成“不可接受的”風險,並敦促谷歌和蘋果下架TikTok應用程序。 #支持新唐人成為新唐人之友 📍 Youmaker ➡ https://pse.is/NTDAPTV (按「Follow」) 📍 safechat ➡ http://bit.ly/35wXUjD (訂閱+按小鈴鐺) 📍 官網 ➡ https://www.ntdtv.com.tw/ (加入書籤) 📍 LBRY➡ http://bit.ly/3npw2UL 📍 MeWe➡ http://bit.ly/2KIor6G 📍 telegram➡ https://t.me/ntdaptv 📍 FB➡ http://bit.ly/2ITZwJp 📍 LINE社群➡ https://bit.ly/37PvMZp 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3KQHzbW ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/
Show All
Comment 0