Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
64 views • August 13, 2021

閉關鎖國-我自己的親身經歷:辦護照我用了8個月,提供各種奇葩要求的證明,身份證和戶口本及醫院出具的出生證明都不能證明我是我.......只有你想不到,沒有什麼他們要求不到

SPOBS靈觀察
SPOBS靈觀察
2014年為辦護照我用了8個月,提供各種奇葩要求的證明,身份證和戶口本及醫院出具的出生證明都不能證明我是我.......只有你想不到,沒有什麼他們要求不到
Comment 0