เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
122 views • July 17, 2021

Timeline: What If We Stopped Having Babies

Infinite Comparison
What will happen to humanity if they stopped having babies? It's not completely unrealistic. Forty per cent of Japanese women say they will not have babies. In Denmark the baby shortage has politicians shutting down nurseries and schools in some areas. In Canada, low birth rates have been a megatrend for over 40 years. Or lets just say men magically lost their reproduction abilities. Can you imagine a world with such a scenario? Watch this timeline video to find out the consequences. DISCLAIMER: This Timeline/Comparison is based on public data, surveys, public comments & discussions and approximate estimations that might be subjected to some degree of error. Join Our Discord Server: https://discord.gg/fAYHkUmy Subscribe to Infinite Comparison for more comparison/timeline videos. Icons: www.flaticon.com
Show All
Comment 0