ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time -:-
 
1x
498 views • May 17, 2021

【慶祝513】音樂視頻《感恩無盡言》

恭祝師尊生日快樂 恭賀513世界法輪大法日 視頻:宇蓮 正見網歌曲連結 http://big5.zhengjian.org/node/250887 女聲獨唱:感恩無盡言(4.22.2019更新) 【天音網2019年04月14日】 作者 作曲/作詞/演奏:顏靜芬 演唱:Angel 無量的慈悲 無量的智慧 解救大穹劫難前 法正乾坤天地間 無量的慈悲 無量的智慧 救世聖王再轉輪 眾生感恩無盡言 無量的慈悲 無量的智慧 勞心善解眾生怨 傳法救世度無邊 無量的慈悲 無量的智慧 救世聖王再轉輪 眾生感恩無盡言 救世聖王再轉輪 眾生感恩無盡言
Show All
Comment 0