ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
25,617 views • February 28, 2023

California's Exodus Continues: 700K Net Loss, Why It Matters | Jim Doti

California Insider
California's Exodus Continues: 700K Net Loss, Why It Matters | Jim Doti
Comment 0