ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
17 views • July 12, 2022

7月1日早上,香港社民連來到灣仔抗議,警方一早便出動裝甲車、水炮車,並在活動開始前搜查社民連人員的背囊。

7月1日早上,香港社民連來到灣仔抗議,警方一早便出動裝甲車、水炮車,並在活動開始前搜查社民連人員的背囊。
Comment 0